minosvaidis

minosvaidis
minósvaidis sm. (1) kar. minų svaidomasis pabūklas: Minosvaidis yra gera priemonė šaudyti kulkosvaidžių lizdams . Kiauksi šešiavamzdžiai minosvaidžiai A.Vencl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas minomis mortyrine trajektorija šaudyti. Tai galinga karių ir karo technikos, esančios atviroje vietovėje ir už priedangų, naikinimo, inžinerinių įrenginių ir statinių ardymo priemonė. Vamzdžio pakilimo …   Artilerijos terminų žodynas

  • minosvaidis — minósvaidis dkt. Šáuti iš minósvaidžio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • automatinis minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ypatingos konstrukcijos minosvaidis, kuriame parako dujų energija šūvio metu naudojama ne tik minos pradiniam greičiui suteikti, bet ir iš naujo minosvaidį užtaisyti ir iššauti be tiesioginės žmogaus veiklos, o …   Artilerijos terminų žodynas

  • cheminis minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minosvaidis, galintis šaudyti cheminėmis minomis. Dažniausiai vidutinio ir didelio kalibro (ne mažesnio kaip 106,7–120 mm) minosvaidis. atitikmenys: angl. chemical mortar rus. химический миномет …   Artilerijos terminų žodynas

  • savaeigis minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovos mašina, susidedanti iš minosvaidžio ir šarvuotos vikšrinės (ratinės) važiuoklės. JAV 106,7 mm savaeigis minosvaidis M106A1 (kovinė masė 12 000 kg, didžiausias šaudymo nuotolis 5,6 km, greitašauda 8–10… …   Artilerijos terminų žodynas

  • užtaisomas pro laibgalį minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažo ir vidutinio kalibro (ne didesnio kaip 120 mm) minosvaidis, užtaisomas nuleidžiant miną pro vamzdžio laibgalį. Užtaisomas pro laibgalį minosvaidis turi turėti apsaugą nuo dvigubo užtaisymo. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • cheminis minosvaidis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Minosvaidis, skirtas šaudyti cheminėmis minomis. Dažniausiai vidutinio ir didelio kalibro (ne mažesnio kaip 106,7–120 mm) minosvaidis. atitikmenys: angl. chemical mortar rus. химический …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • užtaisomas pro drūtgalį minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Didesnio kaip 120 mm minosvaidis, užtaisomas pro vamzdžio drūtgalį. Užtaisant, reikia suteikti vamzdžiui užtaisymo padėtį, atsklęsti spyną, įdėti miną į vamzdžio drūtgalį, užsklęsti spyną ir vėl grąžinti vamzdį …   Artilerijos terminų žodynas

  • graižtvinis minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minosvaidis, turintis vidiniame vamzdžio kanalo paviršiuje graižtvas. Tokie minosvaidžiai ppr. gali šaudyti ne tik minomis, bet ir sviediniais. atitikmenys: angl. rifled mortar rus. нарезной миномет …   Artilerijos terminų žodynas

  • daugiavamzdis minosvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turboreaktyvinių sviedinių (ardomųjų, padegamųjų ir dūminių) salvinis leidimo įrenginys; naudojo Vokietijos kariuomenė per II pasaulinį karą. Sandara: 5–6 (kartais 10) lygiavamzdžiai vamzdžiai ir ratinis… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”